Berrikuntza eta sorkuntza industria

Irun

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
Sorkuntza industriako enpresen kopurua 426 2021 EUSTAT
Enplegua sorkuntza industrian 763 2021 EUSTAT
KIS Ezagutzako zerbitzu intentsiboetako enpresak 1.345 2021 EUSTAT
Enplegua KIS enpresetan 5.629 2021 EUSTAT
Erregistratutako patenteak 2 2021 OEPM
Berrikuntzako gastua 42,20 2017 EUSTAT

Hondarribia

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
Sorkuntza industriako enpresen kopurua 144 2021 EUSTAT
Enplegua sorkuntza industrian 176 2021 EUSTAT
KIS Ezagutzako zerbitzu intentsiboetako enpresak 400 2021 EUSTAT
Enplegua KIS enpresetan 1.971 2021 EUSTAT
Erregistratutako patenteak 2021 OEPM
Berrikuntzako gastua 6,50 2017 EUSTAT

Behe Bidasoa

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
Sorkuntza industriako enpresen kopurua 570 2021 EUSTAT
Enplegua sorkuntza industrian 939 2021 EUSTAT
KIS Ezagutzako zerbitzu intentsiboetako enpresak 1.745 2021 EUSTAT
Enplegua KIS enpresetan 7.600 2021 EUSTAT
Erregistratutako patenteak 2 2021 OEPM
Berrikuntzako gastua 48,70 2017 EUSTAT

Dok. eranskinak

Behar Beharrezkoak