Berrikuntza eta sorkuntza industria

Irun

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
Sorkuntza industriako enpresen kopurua 426 2022 EUSTAT
Enplegua sorkuntza industrian 766 2022 EUSTAT
KIS Ezagutzako zerbitzu intentsiboetako enpresak 1.352 2022 EUSTAT
Enplegua KIS enpresetan 5.599 2022 EUSTAT
Erregistratutako patenteak 2 2021 OEPM
Berrikuntzako gastua 42,20 2017 EUSTAT

Hondarribia

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
Sorkuntza industriako enpresen kopurua 152 2022 EUSTAT
Enplegua sorkuntza industrian 183 2022 EUSTAT
KIS Ezagutzako zerbitzu intentsiboetako enpresak 400 2022 EUSTAT
Enplegua KIS enpresetan 1.971 2022 EUSTAT
Erregistratutako patenteak 2021 OEPM
Berrikuntzako gastua 6,50 2017 EUSTAT

Behe Bidasoa

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
Sorkuntza industriako enpresen kopurua 578 2022 EUSTAT
Enplegua sorkuntza industrian 949 2022 EUSTAT
KIS Ezagutzako zerbitzu intentsiboetako enpresak 1.752 2022 EUSTAT
Enplegua KIS enpresetan 7.570 2022 EUSTAT
Erregistratutako patenteak 2 2021 OEPM
Berrikuntzako gastua 48,70 2017 EUSTAT

Dok. eranskinak

Behar Beharrezkoak