Novedades en las deducciones fiscales para proyectos de innovación tecnológica e I+D/Berrikuntza teknologikoko eta I+G proiektuetarako kenkari fiskaletako aldaketak


dipu

 

Berrikuntza teknologikoko eta I+G proiektuetarako kenkari fiskaletako aldaketak

Berrikuntza teknologikoak edo I+G garatzen dituen enpresa bazara, Gipuzkoan horiek finantzatzeko aldaketa fiskalak daudela jakin nahiko duzu.
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Innobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentziak aldaketa horiek azaltzeko jardunaldi hau antolatu dute:

Novedades en las deducciones fiscales para proyectos de innovación tecnológica e I+D

Si eres una empresa que desarrolla innovaciones tecnológicas o I+D, te interesa saber que hay novedades fiscales en Gipuzkoa para su financiación.

La Diputación Foral de Gipuzkoa y la Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque, lo explicaremos en la siguiente jornada:

 

Zerga-kenkariak lortu ahal izateko dauden berritasunak aurkeztuko ditugu eta zalantzak eta galderak erantzungo ditugu.

Jardunaldia lagungarri izango duzu:

  • Kengarriaz baliatu daitezkeen proiektuak eta jarduerak identifikatzeko.
  • Kenkariak ze gastuetan ezartzen diren eta zenbateraino jakiteko.
  • I+Gko eta berrikuntza teknologikoko proiektuak elkarren artean desberdintzeko.

Presentaremos las novedades en las actividades fiscalmente deducibles y atenderemos dudas y preguntas.

La jornada servirá para:

  • Identificar los proyectos y actividades de tu empresa que pueden ser susceptibles de deducción.
  • Conocer qué gastos se pueden deducir y hasta qué punto.
  • Diferenciar los proyectos de I+D de los de innovación tecnológica.

> IZEN -EMATEA

> INSCRIPCIÓN

 

Maiatzaren 11n, 9:30etik 12:00etara

11 de mayo, de 9:30 a 12:00h

Gipuzkoako Foru Ogasuna

Hacienda Foral de Gipuzkoa

Errotaburu Pasealekua, 1. Donostia/San Sebastián