Bidasoako behategia

Datu gakoak

Biztanle kopurua

62.752

2021

Langabezia tasa

11,20

2022/08

Biztanleko BPGa: euroak

31.569

2019

Jarduera tasa

76,10

2019

Jarduera ekonomikoa. industria:BEGaren %

17,60

2018

Biztanleria-dentsitatea

1.466,20

2021

Jarduera ekonomikoa. zerbitzuak BEGaren%

74,90

2018

Puntako teknologia establezimenduen portzentajea

7,70

2018

Datu gakoak

Biztanle kopurua

17.009

2021

Langabezia tasa

6,70

2022/08

Biztanleko BPGa: euroak

29.796

2019

Jarduera tasa

77,30

2019

Jarduera ekonomikoa. industria:BEGaren %

13,90

2018

Biztanleria-dentsitatea

590,60

2021

Jarduera ekonomikoa. zerbitzuak BEGaren%

72,10

2018

Puntako teknologia establezimenduen portzentajea

2,16

2018

Datu gakoak

Biztanle kopurua

79.761

2021

Langabezia tasa

10,20

2022/08

Biztanleko BPGa: euroak

31.178

2019

Jarduera ekonomikoa. industria:BEGaren %

16,80

2018

Biztanleria-dentsitatea

1.114

2021

Jarduera ekonomikoa. zerbitzuak BEGaren%

74,30

2018

Puntako teknologia establezimenduen portzentajea

9,86

2018

Urteko Txostena 2020

Urteko informazio estatistiko garrantzitsuena, indikadoreak, datuak eta bitxikerri estatistikoak jasotzen dituen dokumentua

Gaur egun, Bidasoa beheran 2.539 hotel plazak dauzkagu.

Ba al zenekien