Industria

Irun

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
Industria establezimenduen kopurua 321 2020 EUSTAT
Industria establezimenduetako enplegua 3.949 2020 EUSTAT
Industria BPG (sektoreak %) 15,90 2012 EUSTAT
20 enplegatu baino gutxiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 85,70 2020 EUSTAT
20 enplegatu baino gehiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 14,30 2020 EUSTAT
Enplegua KIS enpresetan 5.941 2020 EUSTAT
Ezagutzako zerbitzu trinkoetako enpresak 1.370 2020 EUSTAT
Internet zerbitzua duten establezimenduak 97,50 2016 EUSTAT
E-commerce-n presente dagoen enpresak (%) 25 2016 RSS
Langile autonomoak, guztira 4.537 2020/12 TGSS
AYMAT enpresen kopurua 52 2020 EUSTAT
AYMAT enplegua, guztira 1.001 2020 EUSTAT
Eskatutako patenteak 6 2020 OEPM
Emandako patenteak 1 2020 OEPM

Hondarribia

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
Industria establezimenduen kopurua 56 2020 EUSTAT
Industria establezimenduetako enplegua 142 2020 EUSTAT
Industria BPG (sektoreak %) 2 2012 EUSTAT
20 enplegatu baino gutxiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 100 2020 EUSTAT
20 enplegatu baino gehiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 2020 EUSTAT
Enplegua KIS enpresetan 2.254 2020 EUSTAT
Ezagutzako zerbitzu trinkoetako enpresak 394 2020 EUSTAT
Internet zerbitzua duten establezimenduak 97,50 2016 EUSTAT
E-commerce-n presente dagoen enpresak (%) 25 2016 RSS
Langile autonomoak, guztira 1.484 2020/12 TGSS
AYMAT enpresen kopurua 2 2020 EUSTAT
AYMAT enplegua, guztira 5 2020 EUSTAT
Eskatutako patenteak 2017 OEPM
Emandako patenteak 2017 OEPM

Behe Bidasoa

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
Industria establezimenduen kopurua 377 2020 EUSTAT
Industria establezimenduetako enplegua 4.091 2020 EUSTAT
Industria BPG (sektoreak %) 13,30 2012 EUSTAT
20 enplegatu baino gutxiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 87,80 2020 EUSTAT
20 enplegatu baino gehiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 12,20 2020 EUSTAT
Enplegua KIS enpresetan 8.195 2020 EUSTAT
I+G gastua (Milioi) 8,20 2016 EUSTAT
Ezagutzako zerbitzu trinkoetako enpresak 1.764 2020 EUSTAT
Internet zerbitzua duten establezimenduak 97,50 2016 EUSTAT
E-commerce-n presente dagoen enpresak (%) 25 2016 RSS
Langile autonomoak, guztira 6.021 2020/12 TGSS
AYMAT enpresen kopurua 54 2020 EUSTAT
AYMAT enplegua, guztira 1.006 2020 EUSTAT
Eskatutako patenteak 6 2020 OEPM
Emandako patenteak 1 2020 OEPM

Dok. eranskinak

Behar Beharrezkoak