Industria

Irun

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
Industria establezimenduen kopurua 343 2017 +2,38% EUSTAT
Industria establezimenduetako enplegua 3.641 2017 +0,99% EUSTAT
Industria BPG (sektoreak %) 15,90 2012 EUSTAT
20 enplegatu baino gutxiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 88,90 2017 EUSTAT
20 enplegatu baino gehiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 11,10 2017 EUSTAT
Enplegua KIS enpresetan 5.357 2017 +1,22% EUSTAT
Ezagutzako zerbitzu trinkoetako enpresak 1.328 2017 +2,23% EUSTAT
Internet zerbitzua duten establezimenduak 97,50 2016 EUSTAT
E-commerce-n presente dagoen enpresak (%) 25 2016 RSS
Langile autonomoak, guztira 4.611 2018/09 TGSS
AYMAT enpresen kopurua 49 2017 -3,92% EUSTAT
AYMAT enplegua, guztira 959 2017 +6,32% EUSTAT
Eskatutako patenteak 6 2017 OEPM
Emandako patenteak 4 2017 OEPM

Hondarribia

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
Industria establezimenduen kopurua 48 2017 EUSTAT
Industria establezimenduetako enplegua 115 2017 EUSTAT
Industria BPG (sektoreak %) 2 2012 EUSTAT
20 enplegatu baino gutxiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 100 2017 EUSTAT
20 enplegatu baino gehiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 2017 EUSTAT
Enplegua KIS enpresetan 1.888 2017 EUSTAT
Ezagutzako zerbitzu trinkoetako enpresak 405 2017 EUSTAT
Internet zerbitzua duten establezimenduak 97,50 2016 EUSTAT
E-commerce-n presente dagoen enpresak (%) 25 2016 RSS
Langile autonomoak, guztira 1.523 2018/09 TGSS
AYMAT enpresen kopurua 4 2016 EUSTAT
AYMAT enplegua, guztira 2016 EUSTAT
Eskatutako patenteak 1 2016 OEPM
Emandako patenteak 2016 OEPM

Behe Bidasoa

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
Industria establezimenduen kopurua 391 2017 EUSTAT
Industria establezimenduetako enplegua 3.756 2017 EUSTAT
Industria BPG (sektoreak %) 13,30 2012 EUSTAT
20 enplegatu baino gutxiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 2017 EUSTAT
20 enplegatu baino gehiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 2017 EUSTAT
Enplegua KIS enpresetan 7.245 2017 EUSTAT
I+G gastua (Milioi) 8,20 2016 EUSTAT
Ezagutzako zerbitzu trinkoetako enpresak 1.733 2017 EUSTAT
Internet zerbitzua duten establezimenduak 97,50 2016 EUSTAT
E-commerce-n presente dagoen enpresak (%) 25 2016 RSS
Langile autonomoak, guztira 6.165 2018/05 TGSS
AYMAT enpresen kopurua 49 2017 EUSTAT
AYMAT enplegua, guztira 959 2017 EUSTAT
Eskatutako patenteak 6 2017 OEPM
Emandako patenteak 4 2017 OEPM

Dok. eranskinak

Behar Beharrezkoak