Industria

Irun

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
Industria establezimenduen kopurua 316 2022 EUSTAT
Industria establezimenduetako enplegua 3.788 2022 EUSTAT
Industria BPG (sektoreak %) 15,20 2020 EUSTAT
20 enplegatu baino gutxiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 85,40 2022 EUSTAT
20 enplegatu baino gehiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 14,60 2022 EUSTAT
Enplegua KIS enpresetan 5.599 2022 EUSTAT
Ezagutzako zerbitzu trinkoetako enpresak 1.352 2022 EUSTAT
Internet zerbitzua duten establezimenduak 97,50 2016 EUSTAT
E-commerce-n presente dagoen enpresak (%) 25 2016 RSS
Langile autonomoak, guztira 4.380 2033/02 TGSS
AYMAT enpresen kopurua 53 2022 EUSTAT
AYMAT enplegua, guztira 1.135 2021 EUSTAT
Eskatutako patenteak 2 2021 OEPM
Emandako patenteak 2 2021 OEPM

Hondarribia

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
Industria establezimenduen kopurua 63 2021 EUSTAT
Industria establezimenduetako enplegua 148 2021 EUSTAT
Industria BPG (sektoreak %) 1,20 2020 EUSTAT
20 enplegatu baino gutxiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 100 2021 EUSTAT
20 enplegatu baino gehiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 2021 EUSTAT
Enplegua KIS enpresetan 1.971 2021 EUSTAT
Ezagutzako zerbitzu trinkoetako enpresak 400 2021 EUSTAT
Internet zerbitzua duten establezimenduak 97,50 2016 EUSTAT
E-commerce-n presente dagoen enpresak (%) 25 2016 RSS
Langile autonomoak, guztira 1.466 2023/02 TGSS
AYMAT enpresen kopurua 2 2021 EUSTAT
AYMAT enplegua, guztira 5 2021 EUSTAT
Eskatutako patenteak 2021 OEPM
Emandako patenteak 2021 OEPM

Behe Bidasoa

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
Industria establezimenduen kopurua 377 2021 EUSTAT
Industria establezimenduetako enplegua 3.964 2021 EUSTAT
Industria BPG (sektoreak %) 12,50 2020 EUSTAT
20 enplegatu baino gutxiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 87,50 2021 EUSTAT
20 enplegatu baino gehiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 12,50 2021 EUSTAT
Enplegua KIS enpresetan 7.600 2021 EUSTAT
I+G gastua (Milioi) 8,20 2016 EUSTAT
Ezagutzako zerbitzu trinkoetako enpresak 1.745 2021 EUSTAT
Internet zerbitzua duten establezimenduak 97,50 2016 EUSTAT
E-commerce-n presente dagoen enpresak (%) 25 2016 RSS
Langile autonomoak, guztira 5.846 2023/02 TGSS
AYMAT enpresen kopurua 54 2021 EUSTAT
AYMAT enplegua, guztira 1.140 2021 EUSTAT
Eskatutako patenteak 2 2021 OEPM
Emandako patenteak 2 2021 OEPM

Dok. eranskinak

Behar Beharrezkoak