Industria

Irun

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
Industria establezimenduen kopurua 321 2020 EUSTAT
Industria establezimenduetako enplegua 3.949 2020 EUSTAT
Industria BPG (sektoreak %) 15,90 2012 EUSTAT
20 enplegatu baino gutxiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 88,20 2019 EUSTAT
20 enplegatu baino gehiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 11,80 2019 EUSTAT
Enplegua KIS enpresetan 5.941 2020 EUSTAT
Ezagutzako zerbitzu trinkoetako enpresak 1.407 2019 EUSTAT
Internet zerbitzua duten establezimenduak 97,50 2016 EUSTAT
E-commerce-n presente dagoen enpresak (%) 25 2016 RSS
Langile autonomoak, guztira 4.524 2019/12 TGSS
AYMAT enpresen kopurua 50 2019 EUSTAT
AYMAT enplegua, guztira 880 2019 EUSTAT
Eskatutako patenteak 6 2017 OEPM
Emandako patenteak 4 2017 OEPM

Hondarribia

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
Industria establezimenduen kopurua 56 2020 EUSTAT
Industria establezimenduetako enplegua 142 2020 EUSTAT
Industria BPG (sektoreak %) 2 2012 EUSTAT
20 enplegatu baino gutxiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 98,10 2019 EUSTAT
20 enplegatu baino gehiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 1,90 2019 EUSTAT
Enplegua KIS enpresetan 2.254 2020 EUSTAT
Ezagutzako zerbitzu trinkoetako enpresak 393 2019 EUSTAT
Internet zerbitzua duten establezimenduak 97,50 2016 EUSTAT
E-commerce-n presente dagoen enpresak (%) 25 2016 RSS
Langile autonomoak, guztira 1.483 2019/12 TGSS
AYMAT enpresen kopurua 2 2019 EUSTAT
AYMAT enplegua, guztira 5 2019 EUSTAT
Eskatutako patenteak 2017 OEPM
Emandako patenteak 2017 OEPM

Behe Bidasoa

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
Industria establezimenduen kopurua 377 2020 EUSTAT
Industria establezimenduetako enplegua 4.091 2020 EUSTAT
Industria BPG (sektoreak %) 13,30 2012 EUSTAT
20 enplegatu baino gutxiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 89,50 2019 EUSTAT
20 enplegatu baino gehiagoko establezimenduen dimentsioa (%) 10,50 2019 EUSTAT
Enplegua KIS enpresetan 8.108 2019 EUSTAT
I+G gastua (Milioi) 8,20 2016 EUSTAT
Ezagutzako zerbitzu trinkoetako enpresak 1.800 2019 EUSTAT
Internet zerbitzua duten establezimenduak 97,50 2016 EUSTAT
E-commerce-n presente dagoen enpresak (%) 25 2016 RSS
Langile autonomoak, guztira 6.007 2019/12 TGSS
AYMAT enpresen kopurua 52 2019 EUSTAT
AYMAT enplegua, guztira 885 2019 EUSTAT
Eskatutako patenteak 6 2017 OEPM
Emandako patenteak 4 2017 OEPM

Dok. eranskinak

Behar Beharrezkoak