Demografia eta gizartea

Irun

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
BIztanleria 62.752 2021 UDALA
Biztanleria: gizonezkoak 30.757 2021 UDALA
Biztanleria: emakumezkoak 31.995 2021 UDALA
Hazkunde begetatiboa -201 2021 UDALA
65 urtetik gorako populazioaren zaharkitzea (%) 19,60 2021 UDALA
Biztanleria-dentsitatea 1.466,20 2021 UDALA
Biztanleria atzerritarra (%) 11,20 2021 IKUSPEGI
Bigarren hezkuntzako ikasketak dituen populazioa (%) 23,80 2016 UDALA
Unibertsitate ikasketak dituen populazioa (%) 13,30 2016 UDALA
Lanbide heziketa ikasketak dituen populazioa (%) 19,10 2016 UDALA

Hondarribia

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
BIztanleria 17.009 2021 UDALA
Biztanleria: gizonezkoak 8.449 2021 UDALA
Biztanleria: emakumezkoak 8.560 2021 UDALA
Hazkunde begetatiboa -58 2021 UDALA
65 urtetik gorako populazioaren zaharkitzea (%) 24,13 2021 UDALA
Biztanleria-dentsitatea 590,60 2021 UDALA
Biztanleria atzerritarra (%) 6,20 2021 IKUSPEGI
Bigarren hezkuntzako ikasketak dituen populazioa (%) 24,20 2016 UDALA
Unibertsitate ikasketak dituen populazioa (%) 19,50 2016 UDALA
Lanbide heziketa ikasketak dituen populazioa (%) 16,60 2016 UDALA

Behe Bidasoa

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
BIztanleria 79.761 2021 UDALA
Biztanleria: gizonezkoak 39.206 2021 UDALA
Biztanleria: emakumezkoak 40.555 2021 UDALA
Hazkunde begetatiboa -259 2021 UDALA
65 urtetik gorako populazioaren zaharkitzea (%) 22,98 2021 UDALA
Biztanleria-dentsitatea 1.114 2021 UDALA
Biztanleria atzerritarra (%) 10,14 2021 IKUSPEGI
Bigarren hezkuntzako ikasketak dituen populazioa (%) 23,70 2016 UDALA
Unibertsitate ikasketak dituen populazioa (%) 15 2016 UDALA
Lanbide heziketa ikasketak dituen populazioa (%) 18,80 2016 UDALA

Hendaia

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
BIztanleria 17.201 2016 UDALA
Biztanleria: gizonezkoak 2016 UDALA
Biztanleria: emakumezkoak 17.201 2016 UDALA

Dok. eranskinak