Demografia eta gizartea

Irun

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
BIztanleria 62.129 2017 +0,21% UDALA
Biztanleria: gizonezkoak 30.379 2017 +0,19% UDALA
Biztanleria: emakumezkoak 31.750 2017 +0,24% UDALA
Hazkunde begetatiboa -170 2017 UDALA
65 urtetik gorako populazioaren zaharkitzea (%) 21,30 2017 +7,5% UDALA
Biztanleria-dentsitatea 1.451,60 2017 +0,22% UDALA
Biztanleria atzerritarra (%) 5.986 2017 +4,78% IKUSPEGI
Bigarren hezkuntzako ikasketak dituen populazioa (%) 23,80 2016 UDALA
Unibertsitate ikasketak dituen populazioa (%) 13,30 2016 UDALA
Lanbide heziketa ikasketak dituen populazioa (%) 19,10 2016 UDALA

Hondarribia

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
BIztanleria 17.072 2017 UDALA
Biztanleria: gizonezkoak 8.506 2017 UDALA
Biztanleria: emakumezkoak 8.566 2017 UDALA
Hazkunde begetatiboa -5 2017 UDALA
65 urtetik gorako populazioaren zaharkitzea (%) 19,60 2016 UDALA
Biztanleria-dentsitatea 592,80 2017 UDALA
Biztanleria atzerritarra (%) 5,80 2017 IKUSPEGI
Bigarren hezkuntzako ikasketak dituen populazioa (%) 24,20 2016 UDALA
Unibertsitate ikasketak dituen populazioa (%) 19,50 2016 UDALA
Lanbide heziketa ikasketak dituen populazioa (%) 16,60 2016 UDALA

Behe Bidasoa

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
BIztanleria 79.201 2017 UDALA
Biztanleria: gizonezkoak 38.885 2017 UDALA
Biztanleria: emakumezkoak 40.316 2017 UDALA
Hazkunde begetatiboa -175 2017 UDALA
65 urtetik gorako populazioaren zaharkitzea (%) 2017 UDALA
Biztanleria-dentsitatea 1.106,20 2017 UDALA
Biztanleria atzerritarra (%) 11,60 2017 IKUSPEGI
Bigarren hezkuntzako ikasketak dituen populazioa (%) 23,70 2016 UDALA
Unibertsitate ikasketak dituen populazioa (%) 15 2016 UDALA
Lanbide heziketa ikasketak dituen populazioa (%) 18,80 2016 UDALA

Hendaia

   Kantitate Data Joera [EU] Var. Int. Iturri Komentario
BIztanleria 17.201 2016 UDALA
Biztanleria: gizonezkoak 2016 UDALA
Biztanleria: emakumezkoak 17.201 2016 UDALA

Dok. eranskinak